Inici » Un Pla Local de Salut per Cervera
Un Pla Local de Salut per Cervera

Un Pla Local de Salut per Cervera

La Paeria de Cervera, amb el suport de la Diputació de Lleida, està treballant en el disseny del Pla Local de Salut, que s’elaborarà des del grup motor de Salut Comunitària de Cervera COMSalut i amb la participació de la ciutadania.

Per aquest motiu s’organitza una sessió, dijous 20 d’abril, en la qual es presentarà L’informe de salut i necessitats de Cervera, que inclou les dades obtingudes a través de la participació ciutadana l’any 2022. La sessió, oberta a tothom, tindrà lloc a l’Auditori Municipal a les 19 hores.

La participació i la col·laboració de la ciutadania, les entitats, i professionals i agents implicats en la salut en l’àmbit municipal són bàsiques en la creació del Pla Local de Salut.

Cal destacar que la Diputació de Lleida ha considerat que aquesta estratègia de millora del benestar de la població per mitjà d’un Pla de salut és un model que cal impulsar en tot el seu àmbit territorial i, per aquest motiu, donarà suport econòmic a l’elaboració del Pla Local de Salut de Cervera com a pilot que pugui servir de model per a altres municipis.

 

Creació del Pla Local de Salut

L’any 2018, des del grup motor de Salut Comunitària de Cervera COMSalut, integrat per representants de la Paeria, l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Cervera, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Associació d’Usuaris de la Sanitat Pública de la Segarra, es va treballar i presentar un primer informe de salut a Cervera. Incloïa un recull de dades i indicadors quantitatius de salut, i una recollida de necessitats expressades per la població. Després d’una jornada de priorització, la ciutadania va escollir treballar el problema de Salut mental i Joves. Es van crear diferents grups de treball i durant dos anys es van fer accions de millora.

Passada la pandèmia, el grup motor COMSalut va creure convenient fer una actualització de l’Informe de Salut. Calia saber si el context de salut i les necessitats de la ciutadania havien canviat. L’any 2022 es va treballar per recollir les dades.

Una vegada analitzades les dades, el grup motor, en el qual ara també s’han incorporat els Mossos d’Esquadra, va creure que caldria buscar una manera de poder aprofitar al màxim tota aquella informació. A partir d’aquí, es va començar a treballar la possibilitat de fer un Pla Local de Salut.

Des de la Paeria de Cervera es creu que  la salut és un valor i una condició indispensable per al progrés de la societat. Més serveis sanitaris no significa més salut, ja que un elevat percentatge d’aquesta salut depèn de la implicació d’altres sectors. Per aquest motiu, aposta per l’estratègia de la salut i equitat a totes les polítiques. Una bona gestió de la ciutat ha d’incorporar la perspectiva de salut en totes les agendes locals i ha de considerar a les persones les autèntiques protagonistes del seu entorn vital. La garantia de sostenibilitat de tot aquest procés es trobarà en la xarxa ciutadana que s’articula mitjançant una participació real i activa, i l’instrument que ho farà possible serà un Pla Local de Salut.

El Pla Local de Salut és un document que parteix d’un diagnòstic de salut, continua amb la priorització per consens dels problemes i les necessitats de salut més importants, dissenya les línies estratègiques d’acció, en fa el seguiment, el control i l’avaluació. Treballa per a la millora de la qualitat de vida i l’envelliment actiu, promociona hàbits i estils de vida saludables, aborda un treball intersectorial de la salut poblacional i augmenta la participació ciutadana en l’àmbit de la salut.

És un document consensuat que recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut en l’àmbit d’un municipi, i ha de ser aprovat en la seva totalitat pel Ple municipal.