Inici » Subvencions per a la dinamització de l’activitat econòmica
Subvencions per a la dinamització de l’activitat econòmica

Subvencions per a la dinamització de l’activitat econòmica

La Paeria de Cervera ha aprovat les bases per a l’atorgament de subvencions per incentivar l’activitat econòmica a la ciutat mitjançant el lloguer de naus industrials o locals comercials buits.

Beneficiaris: arrendataris de locals comercials o naus industrials que iniciïn la seva activitat en un local o nau sense activitat abans del 31-10-2020 (concretament entre els períodes 1/11/2019 fins al 31/10/2020). L’activitat haurà d’estar en funcionament com a mínim 12 mesos. El local no podrà tenir un lloguer mensual superior als 400€ (impostos no inclosos) i la nau, superior als 900€ (impostos no inclosos), i en el cas que superi aquest import, aquest serà l’import topall a partir del qual es calcularà l’import a percebre.

Import màxim: 50% del lloguer per un període de 6 mesos.

Criteris d’atorgament. Cost mensual del lloguer: fins al 50% amb un màxim de 200€/mensuals (impostos no inclosos) per locals o 450€/mensuals (impostos no inclosos) per naus.

L’ajut es pot aconseguir per la suma dels següents barems:

-Emprenedor/a major de 45 anys: 10 punts

-Emprenedor/a menor de 30 anys: 10 punts

-Activitat innovadora (no existent) al territori: 30 punts

-Creació de nous llocs de treball: 10 punts per lloc nou de treball

 

Termini de presentació: 31 d’octubre de 2020 a les 14 hores, al Registre general de la Paeria.

Més informació a la Regidoria de Promoció Econòmica: / telèfon 973 533 009.

 

Cervera, 12 d’agost del 2020.