Inici » Reunió amb gerència del Servei Català de la Salut de la regió sanitària de Lleida
Reunió amb gerència del Servei Català de la Salut de la regió sanitària de Lleida

Reunió amb gerència del Servei Català de la Salut de la regió sanitària de Lleida

Francesc Lluch, president del Consell Comarcal de la Segarra i alcalde de Sant Guim de Freixenet; Joan Santacana, paer en cap de Cervera, i Jaume Ars, alcalde de Guissona, han mantingut una reunió amb el gerent de Servei Català de la Salut a Lleida, Josep Pifarré, i el seu equip, per compartir la situació dels…

L’objectiu de la reunió era tenir informació de primera mà sobre la recent creació de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Guissona – la Segarra, activa des del 9 de juny de 2022, i la conseqüent modificació de l’àmbit territorial de l’ABS Cervera – la Segarra, especialment per conèixer les implicacions que podia tenir aquesta nova distribució en el serveis que es presta a les persones usuàries de la comarca.

També es volia manifestar als responsables de Salut de la Regió Sanitària de Lleida la preocupació de la ciutadania i dels municipis de la Segarra per les baixes de personal mèdic, per jubilació i per trasllats, en els Centres d’Atenció Primària de la comarca.

Els responsables de Salut han manifestat que l’existència de dues ABS a la comarca suposa un augment dels serveis mèdics que s’hi presten i, també, un apropament dels serveis a la ciutadania. En cap cas suposa una minva, ja que augmenten els serveis a l’ABS de Guissona i no es produeix cap reducció en els de l’ABS de Cervera.

Les baixes de personal mèdic que s’han produït i que afecten principalment l’ABS de Cervera estan en procés de cobertura. Ja fa uns dies que s’ha incorporat un metge i es preveu, a partir del juliol, la vinguda de més professionals. La manca de personal mèdic és un problema generalitzat a tot Catalunya. Salut és conscient del fet i treballa perquè es reverteixi la situació a mitjà termini. A curt termini es treballa per resoldre de forma puntual les incidències que es puguin produir, com és el cas de Cervera. Però, en tot cas, es garanteix la prestació de tots els serveis. En relació amb aquest punt, desmenteixen rotundament que es produeixi una suspensió del servei d’urgències 24 hores, que es continuarà prestant com fins ara a Cervera i a Guissona.

També s’informa que el model d’atenció primària a Catalunya està en fase de replantejament, es busquen nous models de prestació que permetin racionalitzar recursos i potenciar una atenció més diversa i propera a l’usuari, utilitzant noves fórmules d’atenció i creant serveis annexes que donin més consistència a la relació metge-usuari, complementant-la i fent-la més integral.

L’equip responsable de la Regió Sanitària comunica que compareixerà en el proper Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal, previst pel proper mes de juliol, per exposar amb més detall la nova distribució d’ABS i els serveis que es prestaran a la comarca, com a pas previ a la difusió generalitzada a tota la ciutadania.

La Segarra, 21 de juny de 2022