Inici » La Paeria de Cervera aprova rebaixes d’impostos de caire social i mediambiental
La Paeria de Cervera aprova rebaixes d’impostos de caire social i mediambiental

La Paeria de Cervera aprova rebaixes d’impostos de caire social i mediambiental

En el Ple ordinari del dimarts 21 de setembre es va aprovar, entre d’altres, modificacions de l’IBI, l’impost de vehicles i el de construccions per incloure bonificacions de caire social i mediambiental i per a obres al nucli antic.

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI) es va aprovar una bonificació del 50% de la quota als habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar. També s’aplicarà, amb caràcter retroactiu, als habitatges que van instal·lar plaques solars a partir de l’1 gener del 2019.

També es va aprovar la bonificació del 50% de la quota d’IBI als immobles destinats a lloguer social. En podran gaudir els habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, els habitatges d’inserció i els de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del preu de mercat.

En canvi, s’aplicarà un recàrrec del 50% als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, des de fa més de dos anys consecutius. Aquesta mesura s’adopta per incentivar que aquests habitatges es portin al mercat de lloguer.

Aquestes modificacions de l’IBI es van aprovar per unanimitat.

 

Es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions o obres (ICIO), amb l’objectiu d’actualitzar-lo i adequar-lo a la realitat actual de la ciutat de Cervera, amb un increment del 0,5% (pujarà de 3 al 3,5%).

En aquest punt es va acordar la concessió directa d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost en les construccions, instal·lacions o obres que s’executin al nucli antic, amb l’objectiu de revitalitzar la zona i afavorir la implantació de negocis als locals buits.

El punt es va aprovar amb 8 vots a favor: ERC (4), Junts (2) i CUP (2), 2 abstencions (SIF) i 2 en contra (PSC).

 

Pel que fa a l’impost de vehicles (IVTM), la bonificació del 100% de la quota a vehicles d’una antiguitat superior a 25 anys es limita a un sol vehicle. Si el titular té més d’un vehicle antic, la resta paguen el 100% de l’impost.

Les bonificacions en funció de la classe de carburant o les característiques del motor i la seva incidència en el medi ambient es limiten a un termini de 4 anys des de la matriculació del vehicle. Els vehicles classificats com a Zero emissions gaudeixen d’una bonificació del 75% i els vehicles classificats com a ECO d’un 50%.

Les modificacions es van aprovar per unanimitat.


El Ple de la Paeria també va aprovar:

La implantació del sistema de vídeo acta, que permetrà l’elaboració de les actes dels plens municipals de manera ràpida i fidel amb un sistema que integra vídeo i documents electrònics signats mitjançant certificat digital.

L’adhesió de la Paeria de Cervera a la Ruta de la Vall del Sió, que promou la creació d’una via cicloturística al llarg del riu Sió, i que transcorre pel municipi, als pobles de la Prenyanosa i Castellnou.

 

Finalment, es van aprovar les dos mocions presentades pel grup d’ERC-MES: aturar l’increment del preu de l’electricitat i promoure l’acolliment de refugiats de l’Afganistan.

El Ple es pot visualitzar íntegre al canal de Youtube de la Paeria de Cervera: youtube.com/user/paeriacer