Inici » La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2023
La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2023

La Paeria de Cervera aprova els pressupostos 2023

En el Ple ordinari del dijous 23 de març es va aprovar la proposta dels pressupostos 2023, amb els vots favorables dels tres grups que conformen l’Equip de Govern: ERC (4), Junts (3) i la CUP (2). Els grups de l’oposició, SIF (2) i PSC (2), van votar-hi en contra.

Pressupost 2023 

El pressupost consolidat per a l’exercici 2023, que inclou la Paeria i els seus organismes autònoms (Escola municipal de música – Conservatori i Patronat de les Completes), preveu un import d’11.411.683,55 euros tant pel que fa a l’estat d’ingressos com a les despeses. 

Es tracta d’una xifra que representa un augment del 7,3% respecte del pressupost de l’any 2022, que era de 10.636.090,23 euros de despesa.

Pel que fa al capítol d’inversions reals, que l’any 2023 augmenta un 23,6%, preveu executar actuacions de millora en molts espais del municipi i en serveis municipals. S’hi destinarà un import d’1.775.225,31 euros, dels quals un 52,10% es cobrirà a través de subvencions concedides per altres administracions; un 7,60% per l’aplicació de contribucions especials; i la resta, el 40,29%, per mitjà de la concertació d’un préstec bancari.

Algunes de les inversions són per completar projectes aprovats en exercicis anteriors, com l’obra de la cruïlla entre l’avinguda Catalunya i el carrer Victòria, la reforma de l’antiga escola de música, el condicionament de l’església de Sant Domènec, l’habilitació del carril bici i obres als nuclis agregats.

Els nous projectes per a l’exercici 2023 són la reforma del Museu, d’acord amb el desenvolupament del seu Pla Estratègic; millores a la depuradora d’aigües residuals; instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals; la segona fase de habilitació de la Casa de l’Esport; l’execució de les inversions derivades dels pressupostos participatius (enjardinament del passeig de l’Estació i instal·lació d’elements multijoc als parcs infantils); la millora del ferm a  Ciutat Jardí.

També estan previstes inversions per a millores diverses en senyalització, mobiliari urbà, camins rurals, ferm de carrers, adquisició de maquinària per a la Brigada, mobiliari i equipament d’edificis, informàtica i xarxes de comunicació… 

Quant als ingressos previstos, com a fet més remarcable cal esmentar l’estabilització dels impostos. Els capítols 1 i 2 no pateixen cap variació, excepte petits increments en els impostos més vinculats a l’activitat econòmica (IVTM, IAE i ICIO), ja que es preveu una lleugera reactivació respecte a la previsió de l’exercici 2022. L’IBI, més vinculat a les famílies, no té cap increment.

Al Ple també es va aprovar el Reglament de regulació d’horaris, control i gestió del trànsit a la zona centre de vianants; una millora a nivell tècnic al Reglament del carrer Major; la suspensió de l’aplicació de tarifes pel servei de bus urbà; una modificació del Pla estratègic de subvencions; el reconeixement de compatibilitat a diversos treballadors; i bonificacions en l’impost d’obres a l’escola Jaume Balmes i el Gran Teatre de la Passió. 

Abans de l’inici de la Sessió Plenària es va retre un homenatge a Sisco Nogales Vázquez amb motiu de la seva jubilació. Sisco Nogales, caporal de la Policia Local, es jubila després de 32 anys de servei a la ciutat.