Inici » Informació sobre l’evolució de la pandèmia de la Covid-19
Informació sobre l’evolució de la pandèmia de la Covid-19

Informació sobre l’evolució de la pandèmia de la Covid-19

El paer en cap i regidor de Ciutadania, Acció Social i Salut, Joan Santacana, emet un comunicat sobre la situació de la Covid-19 a Cervera a data 30 de juny.

Segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la situació i evolució de la Covid-19 a Cervera, en data 30 de juny de 2020, es resumeix en el quadre següent:

 

CASOS POSITIUS

CASOS POSSIBLES

POSITIUS + POSSIBLES

ACTUALITAT

26

7

33

ACUMULAT

114

453

567

 

Els 26 casos positius que hi ha a dia 30 de juny són tots lleus, es coneix l’origen del contagi i estan sota el control de l’Àrea Bàsica de Salut de Cervera.

Els 7 casos possibles corresponen a persones que tenen simptomatologia compatible amb la malaltia, simptomatologia lleu en tots els casos. S’ha fet a totes aquestes persones la corresponent prova de detecció de la malaltia i estan a l’espera de resultat.

Els 114 casos acumulats corresponen a persones de Cervera que des del l’inici de la pandèmia (meitats del mes de març) han estat o estan afectades per la Covid-19. Com s’ha dit, 26 d’aquestes l’estan passant en l’actualitat i les 88 restants l’han passat.

Des de mitjans de març, un total de 453 cerverines i cerverins han tingut simptomatologia compatible amb la Covid-19.

Tot seguit es detalla gràficament l’evolució dels 6 ítems de la taula en dos grups: casos actuals i casos acumulats.

A) ACTUALITAT.-

A.1.- Casos positius de Covid-19 en l’actualitat.- Són el nombre de persones afectades en una data concreta:

Es pot observar una evolució descendent fins a mig maig, amb un mínim de 10 casos el dia 14. A partir d’aquella data, es generalitza la pràctica de proves de detecció a l’Àrea Bàsica de Salut i en algunes empreses de la comarca, fet que permet una fotografia exacta de la situació i que situa el nombre de casos actius al voltant de les 30 persones, durant tot el mes de juny.

A.2.- Casos possibles de Covid-19 en l’actualitat.- Són el nombre de persones que presenten simptomatologia compatible amb la malaltia en una data concreta, a les quals no se’ls ha fet la prova o estan esperant el resultat:

Al principi de l’epidèmia, mentre no es podia fer proves de forma generalitzada, els casos possibles eren elevats, amb un màxim de 81 el 15 d’abril. L’accés a les proves ha permès la detecció real de persones afectades i el descart de moltes altres. Durant el mes de juny el nombre de casos està estabilitzat al voltant dels 10.

A.3.- Casos positius i possibles de Covid-19 en l’actualitat.- És la suma de les dues situacions anteriors en una data concreta:

Fins al mes de maig, quan es generalitzen les proves que permeten descartar persones que tenien simptomatologia compatible, els casos tenen un comportament descendent. A partir d’aleshores es mantenen al voltant dels 40 casos, tanmateix són casos sobre els quals es té o es tindrà la certesa de tenir la malaltia.

 

B) ACUMULAT.-

B.1.- Casos positius de Covid-19 acumulats.- Són el nombre total de persones afectades des de l’inici de la pandèmia a Cervera.

 

B.2.- Casos possibles de Covid-19 acumulats.- Són el nombre total de persones que presenten simptomatologia compatible des de l’inici de la pandèmia a Cervera, a les quals no se’ls va fer la prova o estaven pendents de resultat:

B.3.- Casos positius i possibles de Covid-19 acumulats.- És la suma de les dues situacions anteriors des de l’inici de la pandèmia a Cervera:

Les dades acumulades tenen, fins al mes de maig, la incertesa de les diferents formes de càlcul utilitzades per les autoritats sanitàries. En els dos darrers mesos, el nivell de concreció és més fiable i apunta un increment constant dels casos acumulats, fet que concorda amb l’evolució plana dels casos diaris.

 

En resum, la situació de l’epidèmia de la Covid-19 a Cervera està sota control pel que fa als casos positius confirmats o possibles. Totes les persones afectades segueixen tractament domiciliari amb seguiment de persones professionals de l’Àrea Bàsica de Salut.

L’origen dels contagis és conegut i està controlat. No hi ha nous brots.

Tanmateix, el manteniment del nombre de casos, al voltant de 40, fa que no es pugui indicar que s’està evolucionant cap a un descens dels contagis, com sí que està succeint en altres comarques catalanes.

La situació no és preocupant pel nivell de gravetat en l’afectació dels positius, però sí per l’estabilització en el nombre de casos. Les darreres dades, però, indiquen un lleuger descens que, en cap cas, ha de servir per baixar la guàrdia en les mesures individuals i col·lectives de protecció i prevenció.

La Generalitat de Catalunya ha indicat que cal mantenir la trilogia mans, distància, mascareta com la millor prevenció contra contagis.

 

La Paeria, en consonància amb aquesta indicació, demana que:

  • Ens rentem les mans sovint amb gel hidroalcohòlic o aigua i sabó.
  • Mantinguem la distància de seguretat, d’un mínim d’1,5 metres, entre persones.
  • Portem mascareta si no és possible mantenir la distància de seguretat.

Això cal fer-ho sempre i en qualsevol situació. Si ho fem, baixaran els casos diaris de persones afectades i deixarà d’augmentar la corba de casos acumulats.

El retorn progressiu a les diferents activitats quotidianes, laborals i d’oci no ens ha de fer perdre el nord de les mesures esmentades, per la nostra protecció i per la de les persones que tenim al voltant.

Si ho fem bé, ens en sortirem !

Gràcies per la vostra constància.


Enllaç al comunicat en pdf
.

Cervera, 30 de juny de 2020.